Course Descriptions

מהסנה עד סיני –המקרא בראי מפרשיו

עיון בספר שמות – ספר הגלות והגאולה. נעסוק בנושאים כגון: שיעבוד, לידת משה ושליחותו, האותות והמכות, קריעת ים סוף ומעמד הר בסיני. במהלך הקורס נעמוד על ההיבטים ההיסטוריים והארכיאולוגים שברקע הסיפורים. נשווה בין הרובד הספרותי של הפשט לספרות המדרש. נדון במקרא בראי מפרשיו מהתקופה הקדומה עד התקופה המודרנית.

 

סוגיות בפרשנות ימי הביניים מרס”ג ועד רד”ק

לימוד דרכם הפרשניות של גדולי מפרשי ימי הביניים: רס”ג, הקראים, המדקדקים, ר’ אברהם אבן עזרא, רש”י, ר’ יוסף קרא, רשב”ם, רמב”ן ורד”ק. נעמוד על מטרותיהם בכתיבת פירושים למקרא, שיטותיהם, חידושיהם והתהליכים ההיסטורים שהשפיעו על פעולתם הפרשנית והושפעו ממנה.

כחלום יעוף: חלומות בתנ”ך ובספרות חז”ל

 התנ”ך רצוף חלומות – מחלום אבימלך עד חלום בלשאצר; מחד, מבזקים אלוהיים שעיצבו את ההיסטוריה הרוחנית שלנו, ומאידך חזיונות נבואיים שנעים ברצף שבין תקווה לייאוש. נעיין בחלומות של אבות ובנים: יעקב ובנו יוסף, דוד ובנו שלמה. נעמיק בחלומותיהם של שמואל, שאול ואשת בעלת אוב. נחקור את פשר החלומות  האישיים מהזווית הפסיכולוגית ובאספקלריה של חז”ל, ונחקור את ההשלכות הפילוסופיות של החזון ארוך-הטווח של הנביא יואל: “והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם ובנתיכם, זקניכם חלמותיחלמון בחוריכם חזינות יראו” (יואל ג:א).

 נשי דוד ובני דוד: דרכי מחקר בנביאים ראשונים –ספר שמואל

 מבוא לנושאי יסוד בנביאים ראשונים: מושג המלכות ואתגרי מנהיגות בעת מלחמה ועת שלום.  נתמקד בביוגרפיה של דוד בחברת נשיו ובניו בחצר המלכות: מיכל בת שאול, אביגיל אשת נבל הכרמלי, בת שבע אשת אוריה החתי, תמר ואמנון,אבשלום ויואב. נשווה את דמותו של דוד בספר שמואל לדמותו בדברי הימים,  תהילים, ובספרות הרבנית.

בין חזון לשברו : דמויות ודימוים נבואיים

בין החזון הנבואי לחייו האישיים של הנביא: בין פוטנציאל להחמצה, בין שבר לשבר,בין אמת לשקר, בין נחיתות להתנשאות, בין אהבה לשנאה, בין שפיות לשיגעון, בין חיים למוות.

נלמד את הפשט והמדרש, את הפרשנים הראשונים והאחרונים בספרות הנבואית

מעלי הכהן לשאול המלך, מבעלת האוב לאשה החכמה מתקוע, מהשטן לדוד המלך, מחלום שלמה לחידות מלכת שבא; ומשם – לחזון הנפרץ אצל יואל ,יונה וירמיהו.

 

הנוי והנצח: התנ”ך בעיני רמברנדט

הסצנות התנ”כיות בציוריו של רמברנדט אינן רק תרגיל בציור היסטורי, הן מקרינות את ההתלהבות של האמן ומשקפות את בקיאותו העמוקה בתנ”ך. פרשנותו האמנותית החדשנית מאפשרת התבוננות מעמיקה בטקסט המקראי. לעתים, יצירותיו מעוררות אותנו לבחינת היבטים בסיפור שלא הבאנו קודם לכן בחשבון;  ולעיתים, אלמנטים הזועקים בהיעדרם מן הבד ממקדים את תשומת לבנו בממדים הנסתרים בסיפור התנ”כי.

 “בכל ביתי נאמן הוא”: משה רבינו- בין משפחתו לצאן מרעיתו

עיונים בחיי משה –  באתגרים, בוויתורים, ובמתח הקיים בין משפחה ומנהיגות. נדון  במערכות היחסים בינו ובין  בני משפחתו: שתי אימהותיו, יוכבד בת לוי ובתיה בת פרעה, אחיו אהרן ואחותו מרים. נבחן היכן נמצאים ילדיו של משה גרשם ואליעזר, בתוך המחנה או מחוצה לו? היכן נמצאת צפורה ‘אחר שלוחיה’? מה הגלוי ומה הנסתר לגבי ‘האשההכשית אשר לקח’? מה מתרחש בפתח אוהל מועד בין משה, אהרון ובניו?

נקרא קריאה צמודה את הפרקים, נשווה בין הרובד של הפשט לספרות המדרש. נדון במקרא בראי מפרשיו מהתקופה הקדומה עד התקופה המודרנית. נעמוד על ההיבטים הספרותיים, ההיסטוריים והארכיאולוגים.

בכל ביתי נאמן הוא”: משה רבנו – בין משפחתו לצאן מרעיתו,

יעסוק בשאלות הבאות:

היכן נמצאים ילדיו של משה ואשתו צפורה, בתוך המחנה או מחוצה לו?  מה הגלוי ומה הנסתר לגבי האישה הכושית? מה מתרחש בפתח אוהל מועד בין משה, אהרן ובניו? מי ניחם את אלישבע, האם השכולה? ואיך, למרות כל הניסיונות, הצליח משה להגיע למדרגה של “ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו”?

למשפחתם לבית אבתם

נבחן מהם האלמנטים הנחוצים בעיני התנ”ך לבניית משפחה.

 נבדוק בסיפור המקראי ובעולם הפרשנות, את מערכות היחסים בין אבות ובנים ואבות ובנות. למשל,  כיבוד הורים של יונתן בן המלך את אביו שאול, דוד המלך ואבשלום בנו,לוט ובנותיו, לבן ובנותיו, ובת יפתח לאביה. נבחן את היחס בין עכסה לכלב ,בין איוב לבנותיו, ובנות צלפחד לאביהן. נלמד על יחסי חם – כלה מתמר ויהודה,  ויחסי  חם וחתן מיתרו ומשה.  ניכנס לסוגיות המורכבות של תקשורת, הכלה, מסירות, אהבה ונאמנות בתוך המשפחה.

 

מלכות כל עולמים

נצא למסע ונפגוש דמויות מלכותיות מן המקרא:   נכיר את הנשים בחייו של משה: יוכבד אם משה ובת לוי, בת פרעה אמו המאמצת של משה רבינו ובתו של פרעה  המשעבד, מרים אחות משה, ובתה של יוכבד ועמרם; צפורה אשת משה ובת יתרו כהן מדין;נלמד “על אודות האשה הכושית אשר לקח.”

בדרך נפגוש במלכות נוספות כגון “שבת המלכה”, מלכת שבא, ונשות החצר המלוות אותן. נדון בשאלות ערכיות בחיי משפחה, באתגרי מנהיגות ויעוד.

אלו נשים שחיו בתוך המציאות ומעל המציאות. הלימוד הטקסטואלי המשותף שלנו, של נשים על ידי נשים, משלב ניתוח מעמיק עם נגיעה דקה בנימי הנפש, כך שאנו צומחות בעצמנו, ומקבלות כלים להצמיח אחרים.

מורי הדרך: מנח עד מיכה

 נצא למסע רוחני בהנחיית המורים הגדולים, מנהיגים לשעה ולדורות.נדון בשאיפותיהם ובהתמודדותם בסוגיות של אמונה והתרסה, תקווה ואהבה, חלום וחמלה, אומץ ותפילה, אופטימיות ומסירות נפש.

נחקור את הזיכרון של נח לאחר המבול, נהיה קשובים להתרסתו של יצחק מתוך עומק האמונה של אברהם, רחל תלמד אותנו אהבה מהי, נשתתף בחדוותו של עזרא, נגייס אומץ בעקבותיו של אליהו, מיכה יביא אותנו למחוזות של צניעות וענווה, ועוד…

מִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא ה’ יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר (תהלים כה, יב)

בין חזון לשברו – דמויות ודימויים נבואיים

בין החזון הנבואי לחייו האישיים של הנביא: בין פוטנציאל להחמצה, בין שבר לשבר, בין אמת לשקר, בין נחיתות להתנשאות, בין אהבה לשנאה, בין שפיות לשיגעון, בין חיים למוות.

מעלי הכהן לשאול המלך, מבעלת האוב לאשה החכמה מתקוע, מהשטן לדוד המלך, מחלום שלמה לחידות מלכת שבא; ומשם – לחזון הנפרץ אצל יואל , יונה וירמיהו.

ג’ שמות נקראו לו: ידידיה,  שלמה וקהלת

…”כל מעשיו של אותו האיש משולשין היו,  ג’ מעלות עלה שלמה,ג’ ירידות ירד שלמה, ג’ עבירות עבר,ג’ שטנים נזדווגו לו, ג’ שמות נקראו לו, ג’ ספרים כתב משלי וקהלת שיר השירים.” (שיר השירים רבה א:י)

בתוכנית נעיין  בדיוקנו של שלמה, החכם מכל אדם, דרך התקופות השונות בחייו:  מידידיה התינוק והילד, לשלמה המלך – משורר שיר השירים וממשיל משלי, ומשלמה המלך – לקהלת.

נכיר את הפנים השונות ומלאות הסתירות של  מנהיגותו: “מלך שהשלום שלו” – בונה המקדש, המדינאי, הכלכלן, המושל גם בעולם הטבע. עם זאת, אהב נשים נכריות רבות, וספריו עוררו מחלוקת אם ראויים להיכנס לכתבי הקודש.  

נבחן את רישומו לדורות של שלמה דרך מערכות היחסים שלו; בצילו של דוד  אביו, מול בת שבע אמו, לעומת אחיו,  לצד בת פרעה  ושאר נשותיו, ועם בנו –ממשיכו רחבעם, וילדיו האחרים.

  ‘הכבשים השחורות’ במשפחות התנ”כיות

את קרובי המשפחה אנחנו לא בוחרים.

אפילו במשפחות התנ”כיות המכוננות  נפגוש את ה BAD   GUYS:   קין רוצח אחיו, לוט האחיין הסורח, ישמעאל הבכור המגורש, לבן האח, הדוד והאבא הרמאי, עשיו האח השוטם, קורח בן העדה המורד, ודתן ואבירם המסתפחים לרשעים.

נכיר את הנפשות הפועלות הללו על צידן האפל, נלמד כיצד מתמודדים בני המשפחה הנורמטיביים עם ‘הכבשים השחורות’ונבחן את משפט הדורות לחיוב ולשלילה של קרובים – רחוקים אלה.

במהלך התוכנית נעמיק בפשט ובמדרש, נלמד  את הפרשנים הראשונים והאחרונים ונראה כיצד הם הופכים את החייבים לזכאים, והזכאים לחייבים.

 

“ותקוות רשעים תאבד”: קונפליקט ומחלוקת אצל האנטי  גיבורים  בתנ”ך

נלמד על עשיו אחינו האדמוני, נעיין במערכת הפנימית של מחלוקת קרח  והנשים כמשפיעות בתוכה, נחקור את  דמותו של אבשלום  כאב טיפוס למרד במישור המשפחתי, וננסה להבין את גזרת המן וזרש  כפלטפורמה לרשע, נדון בכוחות שהיו בידיהן של המלכות איזבל, עתליה וושתי, לרע ולטוב.

  

הכח לזכור, הכח לשכוח

עיון ודיון במופעי הזיכרון המגוונים המעצבים את חיינו ומעשינו- במישור ההלכתי, התיאולוגי והקיומי.  

במסגרת הקורס נתעמק במשמעויות של “זכר למעשה בראשית”, ו”זכר ליציאת מצרים”, 

נבחין בין הזיכרון הקולקטיבי בהקשר של מעמד הר סיני, מחיית עמלק וחטא העגל – לבין זיכרון האישי של מעשה מרים. נעמוד על מה שבין הבזקי הזיכרון לשורשי השכחה, בין מיסוד והנצחה לזיכרון החי, בין זיכרון הדרך לזיכרון הבית.

“עשרה דברים עתיד הקב״ה לחדש לעתיד לבא” / עשרה מי יודע

מסע בעקבות ה”עשר” בממדי הזמן, עבר ועתיד, ישן וחדש, כפי שמופיעים במקורותינו. 

נעיין בתחנות ה”עשר” במסכת אבות, ונראה כיצד הבריאה, המשבר והתיקון שזורים בהם.

“הכתב והמכתב והלוחות”

בשיעור נבחן את הצורה והתוכן של “הכתב” – “אות היא לעולם”.   נכיר את האלף בית הראשוני   מן האופק של “אש שחורה על גבי אש לבנה” הזוהר מאז מעשה בראשית.

נמשיך בגילוי “המכתב”  מהאותיות  ועד עשרת הדברות שנחרטו  על “הלוחות“. נתבונן במופת האותיות הפורחות, על כתריהן ותגיהן, המצטרפות יחדיו  לדבר ה’,  מהאבן עד הקלף.

“מי יחמול עלייך ירושלים” (ירמיהו טו, ה) עיונים בספר ירמיהו

ירמיהו הכהן מענתות היה הטראגי שבנביאים. הושת עליו משא כבד כמבשר החורבן והגלות. מלותיו הצולפות משקפות מחד את כאבו העצום, ומאידך גם את תקוותיו הכמוסות באשר לגורל האומה. רובו של הספר עוסק בניסיונותיו של ירמיהו להזהיר את עמו, והוא מאפשר לנו להתבונן בחדרי החדרים של לבו, במאבקיו הפנימיים בין אהבת עמו ואהבת ה’. התנועה בין ייאוש ותקווה, שקר ואמת, חורבן ובנייה, רלוונטית מאין כמוה לימינו אנו.